Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin

Číslo úkolu: 4432

Odpovědný řešitel: dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám.
  2. Aktualizace pracovních sešitů ke vzdělávacímu programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ včetně redakčních prací a grafických materiálů dle připomínek resortu MŠMT (1. 3.-15. 12. 2013).
  3. Aktualizace výukového programu ve spolupráci se stávajícím realizačním týmem složeným ze zástupců 3 LF UK, MŠMT, ÚZEI, MZe (15. 8.-15. 11. 2013).
  4. Realizace sedmi výukových přednášek ve školních zařízeních (2. stupeň ZŠ) vedených dvěma lektory na téma Informační centrum bezpečnosti potravin, zdravá výživa a bezpečnost potravin „Výukový program pro výchovu ke zdraví“ a jeho implementace do resortu MŠMT (do 15. 11. 2013).
  5. Zajištění schvalovací doložky MŠMT pro pracovní sešity výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ (do 15. 11. 2013).

Struktura a termíny výstupů

  1. Roční souhrnná zpráva.
    Termín: 31. 12. 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě