Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Implementace cílů a doporučení Akčního plánu pro biomasu

Číslo úkolu: 4227

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Nesňal, do 15. 4. 2013 Ing. Jiří Weichet, CSc.

Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1220

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Humpál

Věcný obsah úkolu

  1. Cílem tohoto tematického úkolu je zejména podpora implementace cílů a doporučení vyplývajících ze schváleného Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012-2020 (dále jen „APB“). Např. ekonomika využití pevné biomasy pro energetické účely v rámci rozvoje lokální energetiky, ekonomika BPS apod. Nezbytná je také určitá predikce vývoje trhu s biomasou jako důležitý zdroj informací pro zemědělce.

Struktura a termíny výstupů

  1. Dílčí výsledky - studie, možné scénáře vývoje, ekonomické posouzení.
    Termín: do 30. 6. 2013
  2. Konečný materiál - studie, možné scénáře vývoje, ekonomické posouzení.
    Termín: do 30. 11. 2013, popř. dle pokynů zadavatele
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě