Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 14310 bezpečnost potravin

Číslo úkolu: 4423

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Pavel Nový, Alena Schmidtová

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Grafické úpravy: publikací, letáků, tiskových výstupů, zpravování grafů a tabulek pro presentace pro pracovníky odboru 14310.
  2. Grafické zpracování a realizace prezentační bannerů ICBP.
  3. Grafické zpracovaní dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace bezepecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens.
  4. Dodání 3 x 500 ks CD s (Hra s myší, Písničky z pořadu pro děti „Přijede k nám návštěva“, CD testy).
  5. Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 17 410 (cca do 10 akcí/rok).

Struktura a termíny výstupů

  1. Roční souhrnná zpráva.
    Termín: 31. 12. 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě