Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Dopady nové společné organizace trhů (SOT) na trh v České republice

Číslo úkolu: 4220

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová

Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků oddělení 1221

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

  1. Zhodnocení a analýza projednávaných úprav SOT EU na český trh a produkci potravin.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zhodnocení a analýza projednávaných úprav SOT EU na český trh a produkci potravin.
    Termín: říjen 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě