Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Digitalizace starých českých zemědělských časopisů

Číslo úkolu: 4414

Odpovědný řešitel: Ing. Radislav Fikejs, do 31. 8. 2013 Dana Rudolfová, do 1. 4. 2013 Mgr. Martin Kvítek

Spoluřešitelé: do 30. 9. 2013 Ing. Dana Smetanová

Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Vítek, MBA, do 1. 4. 2013 Mgr. Martin Kvítek

Věcný obsah úkolu

  1. Výběr dokumentů pro digitalizaci.
  2. Zpracování a podání projektu na MK ČR.
  3. Skenování dokumentů a zpracování metadat.
  4. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů uživatelům.
  5. Uchování dat v ÚZEI do doby plného zprovoznění systému pro dlouhodobou ochranu digitálních dat v systému NK ČR.

Struktura a termíny výstupů

  1. Informace o stavu úkolu v členění podle věcného obsahu úkolu.
    Termín: červen, prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě