Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2013

Číslo úkolu: 4224

Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

  1. Čtvrtletní analýzy vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2013.
  2. Vývoj AZO ČR je hodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu.
  3. AZO ČR zpracováno v hodnotovém i množstevním vyjádření.
  4. Analýza kilogramových cen.
  5. Tabulkové a grafické výstupy.

Struktura a termíny výstupů

  1. 4 x souhrnná čtvrtletní informační publikace.
    Termín: vždy 2 měsíce po skončení čtvrtletí roku 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě