Odborný servis pro MZe v roce 2013

Název úkolu:

Akreditace poradců a zvyšování jejich odborné způsobilosti v rámci Zemědělského poradenského systému ČR jako součásti evropského Farm Advisory System (FAS)

Číslo úkolu: 4404

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Kořínek, dr. Josef Sívek

Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1330

Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Zvyšování odborné způsobilosti poradců akreditovaných MZe - transfer vědy a výzkumu, vytvoření e-learningových kurzů, aktualizování Kontrolních listů a studijních pomůcek, příprava zkušebních testů.
 2. Akreditace nových poradců - v oblastech a podoblastech specializace podle priorit MZe a dle platné Směrnice*, administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů.
 3. Prodloužení platnosti akreditačního certifikátu (reakreditace) - administrativní a organizační úkony Správce Registru (ÚZEI), příprava testů.
 4. Rozšíření oblasti/podoblasti u poradců akreditovaných MZe - úkony dle platné Směrnice administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů.
 5. Aktualizace webových stránek tvořících informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (www.agroporadenstvi.cz a www.infovenkov.cz).
 6. Příprava systému poradenství na programovací období 2014 2020. Příprava systému přípravy a vzdělávání poradců.
 7. Ostatní činnosti Správce Registru.
 8. Kontrola poradců akreditovaných MZe.

* Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 189941/2011-MZE-17013 ze dne 22. 11. 2011 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství (dále jen Směrnice).

Struktura a termíny výstupů

 1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a-h).
  Termín: červen, prosinec 2013
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě