Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Bulletin ÚZEI v roce 2013

Od roku 2010 jsou zveřejňována pouze autorská čísla.

04/2013

Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti.

Praha: ÚZEI, 2013, 21 s.

Slížka, E., Dubec, J., Kostlivý, V., Hosová M, (září 2013)

03/2013

Mezinárodní komparace nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit 

Srovnání výrobních nákladů a výnosů hlavních zemědělských komodit v EU s vybranými producenty světa. Mezinárodní srovnání nákladů zemědělských komodit vychází z jednotné metodiky a výsledky jsou srovnatelné napříč státy.

Praha: ÚZEI, 2013, 24 s.

Janotová, B., Boudný, J. (květen 2012)

02/2013

Co může znamenat pro českou republiku nová definice méně příznivých oblastí 

Informace o připravovaných změnách v podporách pro méně příznivé oblasti (LFA) v příštím programovém období.
Praha: ÚZEI, 2013, 21 s.

Štolbová, M., Kučera, J. (květen 2013)

01/2013

Aktuální vývoj vnitřního obchodu - Shrnutí výsledků ze studie „Shopping monitor 2013“ 

Příspěvek přináší aktuální informace ze studie Shopping Monitor 2013, zpracované v rámci společného projektu INCOMA GfK. Sleduje vybrané charakteristiky nákupního chování české populace se zaměřením na zjištění současných nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami a preferencí při výběru nákupního místa.

Praha: ÚZEI, 2013, 14 s.

Štiková, O. (únor 2013)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě