Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Články (impakt, světová databáze, recenze, sborník v RIV) rok 2012

Český trh s biopotravinami v roce 2010

Tisková zpráva byla zpracována ÚZEI ve spolupráci s agenturou Green marketing za finanční podpory MZe ČR.
Hrabalová, A.; 2. 3. 2012

 

Metodické přístupy hodnocení nákladovosti výroby konzervovaných krmiv

Příspěvek se zabývá metodickými přístupy hodnocení nákladovosti výroby konzervovaných krmiv zejména kukuřičné siláže a siláž ze zavadlých víceletých pícnin na orné půdě. Hlavně se jedná o úpravu doposud používaného způsobu kalkulace vlastních nákladů vybraných krmných plodin ve dvou fázích. V prvé fázi jde o kalkulaci nákladů vybraných krmných plodin při pěstování a sklizni a ve druhé fázi se kalkulují náklady na zpracování vybraných krmných plodin tj. na proces jejich silážování. Výsledkem provedené metodické úpravy hodnocení nákladovosti výroby konzervovaných krmiv je souhrnná kalkulace vlastních nákladů spočívající ve spojení obou fází kalkulace tj. ve spojení počáteční fáze pěstování, sklizně krmných plodin a následné fáze zpracování a dopravy konzervovaných krmiv.

Příspěvek uvádí dílčí výsledky výzkumu řešeného v rámci výzkumného záměru č. MSM 6215648904.

Jánský, J., Poláčková, J., Kozáková P.

Agris on-line Papers in Economics and Information, 2012, Vol. 4, Issue 4, 153-164, ISSN 1804-1930

Článek je volně dostupný: http://online.agris.cz/files/2012/agris_on-line_2012_4_jansky_polackova_kozakova.pdf

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě