Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Bulletin ÚZEI v roce 2012

Od roku 2010 jsou zveřejňována pouze autorská čísla.

07/2012

Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 

Na výsledcích roku 2010 je prezentována ekonomika zemědělských podniků z pohledů, které reflektují několik kritérií rozdělení podniků a umožňují hlubší pohled na hospodářské výsledky a rozdílnou úroveň jejich efektivnosti.

Praha: ÚZEI, 2012, 31 s.

Hanibal, J., Dubec, J., Hosová, M., Kaprová, K., Slížka, E. (srpen 2012)

05/2012

Ekonomická pozice malých a středních potravinářských podniků a rozvoj regionálních potravinářských značek 

Informace vychází z výsledků výzkumného tematického úkolu „Výkonnost potravinářského sektoru jako odvětví navazujícího na zemědělství se zaměřením na regionální potraviny a malé a střední podniky.

Praha: ÚZEI, 2012, 14 s.

Mejstříková, L., Plášil, M., Mezera, J. (květen 2012)

03/2012

Shrnutí výsledků ze studie „Shopping monitor 2012“ 

Příspěvek přináší aktuální informace ze studie Shopping Monitor 2012, zpracované v rámci společného projektu INCOMA GfK. Sleduje vybrané charakteristiky nákupního chování české populace se zaměřením na zjištění současných nákupních zvyklostí, spokojenosti s nákupními podmínkami a preferencí při výběru nákupního místa.

Praha: ÚZEI, 2012, 8 s.

Štiková, O. (březen 2012)

02/2012

Mezinárodní komparace nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit

Srovnání výrobních nákladů a výnosů hlavních zemědělských komodit v EU s vybranými producenty světa. Mezinárodní srovnání nákladů zemědělských komodit vychází z jednotné metodiky a výsledky jsou srovnatelné napříč státy.

Praha: ÚZEI, 2012, 20 s.

Janotová, B., Boudný, J. (únor 2012)

01/2012

Definitivní výsledky zemědělských podniků za rok 2010 podle zjištění „Zemědělské účetní datové sítě“ (FADN CZ)

Jsou prezentovány vybrané definitivní hospodářské výsledky zemědělských podniků ČR zahrnutých do výběrového šetření FADN za rok 2010. Tyto výsledky každoročně zpracovává podle jednotné metodiky EU Kontaktní pracoviště FADN CZ (ÚZEI Praha) a po jejich schválení komisí se individuální data předávají k využití bruselské administrativě.

Praha: ÚZEI, 2012, 16 s.

Hanibal, J., Kraus, J., Harvilíková, M. (leden 2012)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě