Studie v roce 2011

číslo 104

Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2009 

Informační studie je analýzou vývoje českého agrárního zahraničního obchodu s třetími zeměmi (extraobchodu)
a vnitrounijního obchodu (intraobchodu) v roce 2009 v porovnání s průměrem let 2005-08. Sledovány jsou
změny v teritoriální a komoditní struktuře AZO ČR, je kvantifikován podíl českého AZO na celkovém českém
zahraničním obchodu a pozice AZO ČR v rámci AZO EU 27 (a EU 12).

Praha: ÚZEI, 2011, ISBN 978-80-86671-83-3

Pohlová, K. (únor 2011)

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě