Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Články (impakt, světová databáze, recenze, sborník v RIV) rok 2011

Postoj české zemědělské praxe k ochraně půdy proti degradaci vlivem vodní eroze půdy

V projektu NAZV QH72203 bylo šetřeno, do jaké míry jsou šetrné technologie a opatření na zemědělské půdě užívané a přijatelné pro současnou zemědělskou praxi. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 59 zemědělských subjektů, které byly vybrány na základě GIS analýzy v povodích řeky Bečvy, Opavy a Moravy. Hlavními cílovými skupinami předloženého projektu jsou pracovníci zemědělského poradenského systému, zemědělské praxe, ale také široká veřejnost. V tomto článku je zveřejněna část výsledků dotazníkového šetření, které se dotýká krajinných prvků. Výsledky šetření dávají alespoň částečný vhled do toho, jaké zkušenosti mají zemědělci s projevy eroze na svých pozemcích, jaká hledají řešení na její snížení a jak hodnotí jednotlivá opatření.

Trantinová, M.

Studia Oecologica, 2011, roč. V, č. 1, s. 19-27, ISSN 1802-212X

Celý článek je uveden na webových stránkách UJEP FŽP - Časopis Studia Oecologica 1/2011.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě