Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Bulletin ÚZEI v roce 2011

Od roku 2010 jsou zveřejňována pouze autorská čísla.

12/2011

Strukturální a ekonomické aspekty mlékárenského oboru v ČR 

Analyzuje obor výroby mléčných výrobků v ČR z ekonomického úhlu pohledu.

Praha: ÚZEI, 2011, 22 s.

Mezera, J., Mejstříková, L. (srpen 2011)

11/2011

Zahraniční obchod se zpracovanými výrobky 

Výtah ze studie OECD pojednávající o změnách v obchodě se zpracovanými agrárními výrobky; doplněna kap. 3, týkající se obchodu se zpracovanými výrobky ČR.

Praha: ÚZEI 2011, 21 s.

Pohlová, K. (srpen 2011)

10/2011

Podpora řízení rizik v zemědělství – situace a výhledy po roce 2013 

Prezentuje aktuální přístupy k řízení rizik v zemědělství, uvádí pozitiva a negativa stávajících systémů řízení rizik, analyzuje situaci zemědělského pojištění v ČR, ve vybraných evropských zemích a v Austrálii a naznačuje možné směry vývoje podpory řízení rizik v EU po roce 2013, s důrazem na zemědělské pojištění.

Praha: ÚZEI, 2011, 25 s.

Špička, J., Vilhelm, V. (srpen 2011)

07/2011

Analýza efektivních a méně efektivních podniků 

Vychází z výsledků výzkumného záměru MZE0002725101 "Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství", řešeného v letech 2009-2010.
Praha: ÚZEI, 2011, 28 s.

Boudný, J., Janotová, B., Medonos, T. (červenec 2011)

05/2011

Vývoj českého agrárního zahraničního obchodu po vstupu do Evropské unie (2005 až 2010)

Praha: ÚZEI, 2011, 32 s.

Pohlová, K., Kraus, J. (květen 2011)

04/2011

Aktuální vývoj vnitřního obchodu 

Shrnuje výsledky studie "Shopping monitor 2011" a "Ročenky českého a slovenského obchodu
a marketingu 2010".

Praha: ÚZEI, 2011, 12 s.

Štiková, O. (duben 2011)

03/2011 - 1. Část

Tematické výsledky v konceptu multifunkčního zemědělství 

Interpretuje výsledky řešení výzkumného záměru ÚZEI, věnovaného aspektům multifunkčního zemědělství.

Praha: ÚZEI, 2011, 13 s.

Ratinger, T., Pražan, J. (březen 2011)

02/2011

Výsledky rakouského zemědělství podle "Zprávy o stavu zemědělství" (Vybrané úseky) 

Praha: ÚZEI, 2011, 23 s.

Kraus, J., Dyková, E. (únor 2011)

01/2011

Analýza území vymezeného jako LFA podle jednotlivých kritérií (odůvodnění podpor) 

Vychází z výsledků tematického úkolu. Analyzuje výsledky podniků reprezentujících různé typy území LFA podle navrhovaných evropských kritérií.

Praha: ÚZEI, 2011, 19 s.

Štolbová. M. a kol. (leden 2011)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě