Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2010

číslo 103

České zemědělství šest let po vstupu do Evropské unie

Studie hodnotí, jak změny v podmínkách po vstupu do EU ovlivnily vývoj českého zemědělství do roku 2009 a jak se promítly do jeho ekonomické situace a konkurenceschopnosti zejména na jednotném trhu EU.

Praha: ÚZEI, 2010, 77 s., ISBN 978-80-86671-81-9

Bašek, V. a kol.

číslo 102

Rentabilita zemědělských komodit - ekonomicko-matematické predikce

Studie obsahuje metodický popis a možnosti ovládání modelu RENT-4, jeho využití pro výpočet rentability vybraných zemědělských komodit v rámci 4 typů výrobních oblastí a je doplněna rozsáhlou tabulkovou a grafovou přílohou, v níž jsou prezentovány výsledky pro 37 komodit rostlinné a živočišné výroby.

Praha: ÚZEI, 2010, 106 s. + příloha CD. ISBN 978-80-86671-80-2

Foltýn, I., Zedníčková, I. 

číslo 101

Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008

V tradiční struktuře je prezentována nákladovost zemědělských výrobků a jejich rentabilita.

Praha: ÚZEI, 2010, 45 s. ISBN 978-80-86671-77-2

Poláčková, J. a kol.

číslo 100

Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR

Studie se zabývá problematikou konkurenceschopnosti a výkonnosti potravinářského průmyslu v ČR. Oba atributy jsou hodnoceny jak v rámci tuzemského zpracovatelského průmyslu a trhu, tak v souvislosti s evropským a světovým trhem.

Praha: ÚZEI, 2010, 57 s. ISBN 978-80-86671-76-5

Plášil, M., Mezera, J. a kol.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě