Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

2010-2011 CerOrganic

Název projektu v češtině:

CerOrganic: Kvalitativně certifikované vzdělávání v ekologickém zemědělství

Název projektu v jazyce originálu:

CerOrganic: Quality-Certified Training of Farmers on Organic Agriculture

ID projektu:

Agreement n. 2009-2192/001-001 
Projekt č. 504387-LLP-1-2009-1-GR-LEONARDO-LMP

Zadavatel: 

Evropský vzdělávací program – LLP Leonardo da Vinci – DG Vzdělávání a kultura

Doba řešení celkem: 

2 roky,

začátek: leden 2010, konec: prosinec 2011

Nositel projektu: 

Koordinátor: Mr. Alkinoos Nikolaidis, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Alsyllio Agrokepiou, PO Box 85, Chania 73100, Crete, GREECE

Spolunositel: 

MAICh Řecko, Agro-Know Řecko, CUB Maďarsko, MÖGÉRT Maďarsko, ÚZEI ČR, BMUKK Rakousko, EFQUEL Belgie, MoA Kypr, DIO Řecko

Zodpovědná osoba: 

Ing. Lenka Fišerová
další řešitelé: Ing. Josef Kaše

Anotace

Cíle projektu CerOrganic

  1. Stanovit požadavky na odborné kompetence vzdělavatelů a poradců v ekologickém zemědělství.
  2. Začlenit požadavky EQARF do CerOrganic programu školení vzdělavatelů a poradců v ekologickém zemědělství (CerOrganic TOT).
  3. Navrhnout CerOrganic TOT jako vzorový program poskytující kvalitní-certifikované školení.
  4. Pilotně, prověřit a revidovat CerOrganic TOT pomocí kombinovaného vzdělávacího přístupu, který kombinuje teorii a praxe farmě s online vzděláváním s využitím webových zdrojů (portálu).
  5. Vyhodnotit a přizpůsobit program CerOrganic postup pro certifikaci (prostřednictvím hodnocení prováděných vzdělavateli CerOrganic TOT v jejich domovských zemích).
  6. Vytvořit vzorový CerOrganic proces zajišťování kvality.
  7. Podporovat implementaci výstupů programu CerOrganic a iniciovat politická doporučení.

Program CerOrganic předpokládá, že zvýšení počtu mezinárodně kvalifikovaných vzdělavatelů a poradců v ekologickém zemědělství zajistí poskytování kvalitního vzdělávání a poradenství, které usnadní přechod zemědělců na ekologické zemědělství.

Aktivity v letech

2009 

Start projektu 1. 1. 2010.

2010 

WP 1: Analýza požadavků v ekologickém zemědělství
D1.1 Uspořádání národního wokshopu a získat požadavky na vzdělávání v EZ MAICh + další partneři
D1.2 Zpráva o požadavcích na vzdělávání MAICh + další partneři
D1.3 Sestavení požadavků na vzdělávání BMUKK
D1.4 Zpráva o současném stavu a požadavcích CUB
WP 2: Obsah školení a adaptace
D2.1 CerOrganic kompetence BMFLUW
D2.2 Osnovy vzdělávacího programu ÚZEI
D2.3 Sestavení vzdělávacího programu ÚZEI
WP 3: Sestavení On-line servisu Agro-Know
D3.1 Sestavení aplikačního profilu CerOrganic DTO Agro-Know
D3.2 Navrhnutí webového portálu Agro-Know
D3.3 Spravování webu CerOrganic Agro-Know
WP 5: Zajištění kvality a certifikace
D5.1 Doporučení pro CerOrganic EFQUEL
D5.2 Návrh procesů CerOrganic EFQUEL
D5.3 CerOrganic QA Proces
WP6: Rozšíření
D6.1 Projekt webových stránek Agro-Know
D6.2 Diseminační plán CUB
D6.3 Interní diseminační zpráva CUB
WP7: Využití a udržitelnost CerOrganic
D7.1 Plán využití MAICh
D7.2 Program pro partnery BMUKK
WP8: Management
D8.1 Vypracování Management Handbook Agro-Know
D8.2 Interní zpráva MAICh

2011 

WP 2: Obsah školení a adaptace
D2.3 Sestavení vzdělávacího programu ÚZEI
WP 3: Sestavení On-line servisu Agro-Know
D3.3 Spravování webu CerOrganic Agro-Know
WP 4: Implementace školících programů a jejich hodnocení
D4.1 Hodnocení plánu a navržení pilotního testování Agro-Know
D4.2 Pilotní CerOrganic vzdělávání pro mladé zemědělské poradce a vzdělavatele
MAICh, CUB, BMUKK, ÚZEI
D4.3 Hodnotící zpráva o pilotním vzdělání EFQUEL, MAICh
D4.4 Validace školícího programu pro mladé zemědělské poradce na Krétě MAICh + ostatní partneři
D4.5 Hodnotící zpráva o školícím programu MAICh
D4.6 Zpráva a navržení možných doporučení EFQUEL
WP6: Rozšíření
D6.3 Interní diseminační zpráva CUB
D6.4 Evropský workshop Agro-Know
D6.5 Závěrečná diseminační zpráva CUB
WP7: Využití a udržitelnost CerOrganic
D7.1 Plán využití MAICh
D7.3 Bílá kniha “Výzvy, příležitosti, doporučení” BMUKK
WP8: Management
D8.3 Závěrečná zpráva všichni partneři

Website projektu:
www.cerorganic.eu

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě