Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

2009-2011 RURAL ECMOD

Název projektu v češtině:

RURAL ECMOD - Analýza Ex-Ante účinků politiky rozvoje venkova v Evropských venkovských oblastech

Název projektu v jazyce originálu:

RURAL ECMOD - Ex-Ante Spatial Policy Impact Analysis of the RDR in European Rural Areas

ID projektu: 

151408-2009 A08-GR

Zadavatel: 

Evropská komise JRC-IPTS – Servisní smlouva s Universitou v Patrasu

Doba řešení celkem: 

1,5 roku,

začátek: srpen 2009, konec: únor 2011

Nositel projektu: 

Koordinátor: JRC IPTS a Dr. Demetris Psautopoulos, Universita v Patrasu, Řecko

Spolunositel: 

Universita v Aberdeenu, ÚZEI - subkontrakt

Zodpovědná osoba: 

RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.
další řešitelé: Mgr. Eliška Kozáková, Ing. Zuzana Bednaříková a Ing. et Ing. František Nohel

Anotace

Cílem projektu je poskytnout hodnocení politik rozvoje venkova osy 3 na NUTS3, na regionech venkova/města včetně jejich interakcí. K hodnocení účinků politik bude k dispozici CGE model a výsledky projektu TERA.

Aktivity v letech

2009 

WP 1: Případové studie, výběr regionů na základě TERA-SIAP teritoriální typologii.

2010 

WP 2: Metodologický přístup a databáze. Konstrukce modelu RURAL ECMOD a jeho testování.
WP 3: Aplikace CGE modelu na vybraných regionech případových studií.

2011

WP 3: Syntéza dopadu politik rozvoje venkova a doporučení.
WP 4: Hodnocení a interpretace výsledků scénářů.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě