Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Název projektu v češtině:

eCOTOOL - "Nástroje e-kompetencí“

Název projektu v jazyce originálu:

eCOTOOL – e-COmpetences TOOLs

ID projektu: 

Agreement n. 2009-2198/001-001 

Projekt č. 504614-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP, Rozvoj a Inovace (DoI) Projekt

Zadavatel: 

Evropský vzdělávací program – LLP Leonardo da Vinci – DG Vzdělávání a kultura

Doba řešení celkem: 

2 roky,

začátek: prosinec 2009, konec: listopad 2011

Nositel projektu: 

Koordinátor: Christian M. Stracke, UDE - University of Duisburg-Essen, Universitätsstraße 9(ICB), 45141 Essen, Německo

Spolunositel: 

BIBB Německo, MAICh Řecko, ELOT Řecko, Agro-Know Řecko, ÚZEI ČR, KGZS Slovinsko, ISFOL Itálie, KION Itálie, CETIS (BOLTON) V. Británie

Zodpovědná osoba: 

Ing. Lenka Fišerová

Anotace

Cíle projektu 

Zlepšit vývoj, výměnu a správu certifikátů, jejich přístupnost a transparentnost pomocí harmonizace Europassu s jinými evropskými instrumenty (EQF, ECVET) a e-kompetencemi. Tím se zvýší evropská mobilita a transparentnost VET systémů, které budou dosaženy těmito akcemi:

  • Vývoj aplikace profilu a technických nástrojů založených na Certifikačním dodatku (CS) Europassu spadající do složky „Europass CS eco-tools“.
  • Přizpůsobení všech nástrojů „Europass CS eco-tools“ zemědělskému sektoru. Pilotní testování a optimalizace.
  • Projekt poskytne pokročilé a trvalé nástroje pro Europass CS. Tento informační model bude šířen pomocí XML ve všech evropských státech.
  • Zjednodušení přístupu Europass CS eco-tools mezi různými online platformami.

Aktivity v letech

2009 

Start projektu 1. 12. 2009.

2010 

WP 1: Vývoj aplikačního profilu Europassu – certifikačního dodatku
T1.1: Výzkumná analýza Europassu CS - ELOT
D1.1 Zpráva o šíření a užití Europassu CS včetně všech výsledků dosažených ve WP1
D1.2 Vývoj aplikačního profilu Europassu – BOLTON spolu s partnery (ÚZEI)
D1.3 Potřebné analýzy a ověření – interní seminář UDE s hosty z EK a CEDEFOP
WP 2: Vývoj technických nástrojů pro Europass CS – KION, T2.1
T2.2: Potřebné analýzy a ověření beta verze v rámci interního semináře D2.2 - UDE
WP 3: Analýza požadavků zemědělství a VET, adaptace Europassu CS eco-tools, MAICh T3.1 a T3.2 – Národní workshopy D3.1 pro identifikaci požadavků, souhrn a porovnání požadavků – zpráva D3.2, D3.4 první verze bude šířena
WP 4: Kvalita managementu, pilotní testování a validace Europassu CS eco-tools
ÚZEI T4.1 Kvalita v souladu s ISO standardy, T4.2 KGZS - 6 měsíců pilotního testování. D4.1 ÚZEI a UDE Plán kvality a pilotního testování, D4.2 všichni partneři odevzdají zprávu
WP 5: Šíření Europassu CS eco-tools po Evropě – Agro-Know D5.1 website, D5.2 Plán šíření a D5.3 Zpráva o šíření

2011 

WP 1: Vývoj aplikačního profilu Europassu – certifikačního dodatku
T1.4: Optimalizace aplikačního profilu Europassu CS v souladu s pilotním testováním – BOLTON, D1.4 Zlepšení a optimalizace finální verze aplikačního profilu Europassu CS
WP 2: Vývoj technických nástrojů pro Europass CS. D2.3 optimalizace modelu KION
WP 3: Analýza požadavků zemědělství a VET, adaptace Europassu CS eco-tools, MAICh T3.3 až T3.5 Přizpůsobení všech eco nástrojů Europassu CS na základě online platformy, optimalizace a finalizace nástrojů. D3.3 Překlad do Čj pro pilotní testování. D3.4 finální verze optimální verze bude šířena D3.5 poslední úpravy BOLTON
WP 4: Kvalita managementu, pilotní testování a validace Europassu CS eco-tools
ÚZEI : D4.3 přehledná hodnotící zpráva, D4.4 Zpráva - Kvalita v souladu s ISO standardy
WP 5: Šíření Europassu CS eco-tools po Evropě – Agro-Know D5.1 website, D5.2 Plán šíření, D5.3 Interní zpráva a D5.4 Šíření během druhého roku - zpráva, D5.5 Evropský workshop Europass CS

Website projektu: 
http://88.198.194.115/~agroknow/ecotool/

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě