Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2008

číslo 92

Hospodaření zemědělských podniků v produkčně znevýhodněných oblastech Beskyd a Bílých Karpat

Studie prezentuje dílčí výsledky projektu UNDP GEF, jehož cílem je posílit vhodnou péči a obhospodařování celosvětově významné biologické rozmanitosti na stanovištích v chráněných krajinných oblastech v pohoří Karpat v ČR, a to v Beskydech a v Bílých Karpatech.

Praha: ÚZEI, 2008, 51 s. ISBN 978-80-86671-54-3

Picková, A., Špička, J.

číslo 91

Problematika biopaliv v Brazílii

Informační studie vychází ze strategického materiálu věnovaného problémům biopaliv a vydaného brazilským ministerstvem zemědělství.

Praha: ÚZEI, 2008, 35 s. ISBN 978-80-86671-53-6

Foltýn, I., Zedníčková, I.

číslo 90

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2006

Studie analyzuje teritoriální a komoditní strukturu agrárního zahraničního obchodu ČR. Analyzováno je šestileté období let 2001 až 2006 a kromě meziročních změn k roku 2007 jsou také vyhodnoceny změny, které zaznamenal český AZO v průměru let 2004-06 vzhledem k průměru let 2001-03. Agrární zboží je vymezeno kapitolami 01 až 24 „Kombinované nomenklatury EU“. Součástí práce jsou tabulkové přílohy.

Praha: VÚZE, 2008, 40 s. + přílohy. ISBN 978 80 86671-51-2

Pohlová, K.

číslo 89

Dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků a návrhy na diferenciaci sazeb

Studie analyzuje a hodnotí dopad plateb LFA poskytovaných podle Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR za roky 2004-2006 na ekonomiku zemědělských podniků hospodařících v méně příznivých podmínkách.

Praha: VÚZE, 2008, 56 s. ISBN 978 80-86671-50-5

Štolbová, M., Hlavsa, T., Maur, P.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě