Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Název projektu v češtině:

RuDI - Hodnocení účinků politiky rozvoje venkova (včetně programu Leader)

Název projektu v jazyce originálu:

RuDI - Assessing the impact of rural development policies (including Leader)

ID projektu: 

FP7-KBBE-2007-1-4-11-213034

Zadavatel: 

Evropský výzkumný program - 7. rámcový program

Doba řešení celkem:

2,75 roku 

začátek: únor 2008, konec: říjen 2010

Nositel projektu: 

Koordinátor: Dipl. Ing. Agr. Simone Schiller, IfLS Institute for Rural Development Research at the J. W. Goethe-University, Zeppelinallee 31, 60325 Frankfurt/Main, Německo

Spolunositel: 

CCRI Velká Británie, INEA Itálie, WU-RSG Nizozemsko, AUTH Řecko, BABF Rakousko, LJUB Slovinsko, NORDREGIO Švédsko, CEET Estonsko, ÚZEI ČR

Zodpovědná osoba: 

Ing. Jaroslav Pražan
další řešitelé: Ing. Pavel Kapler, Ph.D., Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Marta Konečná, Mgr. Eliška Kozáková, Ing. Jana Majerová

Anotace

Cílem projektu je poskytnout hodnocení politik rozvoje venkova, její implementace a hodnocení účinků politik na základě řady kvantitativních a kvalitativních přístupů v kontextu cílů a priorit definovaných v EAFRD a v Evropských strategických pokynech.

Aktivity v letech

2008 

WP 1: Priority v rozvoji venkova: odevzdána zpráva za Českou republiku D1.1.
WP 2: Příprava politik zaměřených na rozvoj venkova: zpráva za Českou republiku D2.1 a výstup - Deliverable D2.2 Národní zpráva za ČR a Slovensko .
WP 3: Implementace a kontrola politik rozvoje venkova: zpráva D3.3 byla výsledkem spolupráce INEA, IfLS, CEET a ÚZEI. Národní zpráva za ČR a Slovensko.
WP 4: Analýza výdajů politik rozvoje venkova: tvorba databáze pro analýzu politik vedl partner č. 8 NORDREGIO.

2009 

WP 5: Porovnání výdajů a priorit: výstupy odevzdal partner č. 8 NORDREGIO s přispěním všech partnerů.
WP 6: Hodnocení CMEF indikátorů: Cílem WP 6 bylo analyzovat metodiku stanovení dopadu politiky rozvoje venkova a na základě této analýzy navrhnout nové metody stanovování dopadu.
Analýza v rámci WP 6 byla provedena za oba svěřené státy (ČR a Slovensko) v ÚZEI a výstupem byla zpráva ve formě vyplněného dotazníku a hodnotících tabulek pro jednotlivé indikátory dopadu.
WP 7: Modifikace hodnotících metod.
WP 8: Případové studie: 2.fáze za Českou republiku jsou zpracovávány dvě případové studie: z osy II. Agro-envi opatření, konkrétně „Překážky implementace E-vrstvy a její integrace s politikou CHKO Žďárské vrchy a Bílé Karpaty“ a z osy III. Diverzifikace do nezemědělských aktivit, konkrétně „Překážky efektivní implementace opatření pro diverzifikaci v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou“.
Data získaná v průběhu dotazníkového šetření byla a budou použita pro:
a) konferenci (setkání projektových partnerů RuDI) Kamnik ve Slovinsku, listopad 2009
b) připravovanou souhrnou zprávu za případové studie (WP 8)
c) závěrečnou zprávu (WP 9)
d) další práce týmu agroenvironmentální politiky (směřování dalšího postupu MZe při návrzích environmentální ochrany zemědělské krajiny, tématické úkoly, hodnocení a studie; možnost publikace článku do odborného časopisu).

2010 

V posledním roce došlo ke změně koordinátora, k prodloužení doby trvání projektu o tři měsíce a ke změně popisu práce – přílohy 1 smlouvy.
WP 9: Syntéza dopadu politik rozvoje venkova a doporučení: Účinky politik rozvoje venkova & doporučení - všichni partneři - 3. fáze vyústí ve finální zprávu v tomto roce.
WP 10: Tvorba sítí a šíření informací – zodpovědní všichni partneři po celou dobu projektu – organizace celodenního národního semináře dne 28. 4. 2010 v ÚZEI Praha
a následně finální seminář ÚZEI 26.-28. 5. 2010 ve Vílanci u Jihlavy.
Prezentace českého týmu při setkání 6. 5. 2010, CCRI v Gloucestershire
RuDI Finální konference 15. 6. 2010 v Bruselu
WP 11: Koordinace a vedení projektu - zodpovědný koordinátor projektu partner č.1 IfLS Německo po celou dobu projektu.

Website projektu:
http://www.rudi-europe.net/

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě