Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

2008-2010 AgriPolicy

Název projektu v češtině:

AgriPolicy - Rozšíření sítě pro analýzu prioritní zemědělské politiky

Název projektu v jazyce originálu:

AgriPolicy - Enlargement Network for Agripolicy Analysis Priority

ID projektu: 

FP7-KBBE-2007-1-211760

Zadavatel: 

Evropský výzkumný program - 7. rámcový program typ podpora akce SA

Doba řešení celkem: 

2 roky 

začátek: červen 2008, konec: květen 2010

Nositel projektu: 

Koordinátor: Olivier Chartier, Euroquality, 8, rue de L'Isly, 75008 Paris, Francie

Spolunositel: 

EXT Velká Británie, IAMO Německo, LEI Nizozemsko, UoP Bulharsko, ÚZEI ČR, EMU Estonsko, CUB Maďarsko, LVAEI Lotyšsko, LAEI Litevsko, IERGZ Polsko, UBB Rumunsko, KIS Slovinsko, CUK Turecko, FAS Bosna, AGR Chorvatsko, IAE Srbsko, CIS Kypr, VÚEPP Slovensko, UL Slovinsko, FASE FYROM, BID Černá Hora

Zodpovědná osoba: 

Ing. Lenka Mejstříková
další řešitelé: Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Martin Plášil

Anotace

Tento projekt je založen na předchozím evropském projektu 6. rámce "CEEC AGRI POLICY".

Hlavní cíl projektu

  • podpora při tvorbě zemědělských politik

Dílčí cíle projektu

  • vytvoření sítě organizací zabývajících se agroekonomickými analýzami;
  • zpracovaní analýz na určité téma;
  • vytvoření sítě expertů;
  • výměna informací týkající se zemědělské politiky v nových členských zemích, kandidátských státech a možných kandidátských státech.

Aktivity v letech

2008 

WP 2 Analýza zemědělsko-potravinářského dodavatelského řetězce - mléko.
Cílem analýzy byla identifikace klíčových překážek konkurenceschopnosti subsektoru a identifikace politických možností k jejich odstranění, zhodnocení jeho současné pozice sektoru a další perspektivy.
Dle požadavků EK - podpora veřejné konzultace k Zelené knize - knize o jakosti zemědělských produktů, prostřednictvím které chtěla získat Komise názory všech organizací a občanů zajímajících se o jakost zemědělských produktů. Cílem zelené knihy, kterou EK zveřejnila 15. října 2009, bylo zahájit v Evropské unii diskusi o tom, jak pomoci evropským zemědělcům efektivněji využívat kvalitu potravin, které produkují.
WP 3 - Zpracování analýzy - Monitoring implementace zemědělské politiky v nových členských státech.

2009 

WP 2 - Obnovitelné zdroje a rozvoj venkova - Analýza zdrojů obnovitelné energie a jejich dopad na rozvoj venkova (v ČR).
Užití a potenciál jednotlivých zdrojů obnovitelné energie (s důrazem na energii větrnou, solární, hydroenergetiku, dřevo a výroky/odpady, účelově pěstované energetické plodiny, kapalná biopaliva a bioplyn). Národní koncepce úlohy zdrojů obnovitelné energie jako součást Národní energetické politiky. Dopad na příjmy zemědělských podniků/farem, zaměstnanost na venkově, ekonomický rozvoj venkova, životní prostředí, klimatické změny a biodiversitu.
WP 2 - Analýza dopadu přímých plateb.
Cílem analýzy je posouzení dopadu přímých plateb jak v nových členských státech, tak kandidátských zemích.
Dle požadavku - zpráva o českém předsednictví v Radě EU.
WP 3 - Dokončení analýzy Monitoring implementace zemědělské politiky v nových členských státech.
Konference: 28.- 30. září 2009 Sofie (Bulharsko).

2010 

WP 2 - dokončení Analýzy dopadu přímých plateb.
Závěrečná konference: 22.–24. 4. 2010 Struga (Makedonie).

Součástí setkání je také diskuse na tato témata:

  • Další rozšíření EU (Zemědělství a zemědělská politika v zemích západního Balkánu a Turecka vzhledem k přistoupení k EU);
  • Budoucnost přímých plateb v rozšířené EU.

Website projektu: 
http://www.europartnersearch.net/agri-policy/ 
http://www.agripolicy.net/

Logo projektu:

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě