Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2007

číslo 88

Reálný prostor pro snižování záporného salda českého agrárního obchodu + textová příloha: Možné dopady změn mezinárodního agrárního trhu na český agrární zahraniční obchod

Studie analyzuje vnitřní strukturu záporného salda českého agrárního zahraničního obchodu (AZO), resp. zkoumá, do jaké míry agrokomplex ovlivňuje jeho rozměr. Poskytuje reálný obraz o tom, co je v ustáleném definičním vymezení AZO vlastním věcným obsahem tohoto obchodu, jaká je váha jednotlivých kapitol, resp. agregací na agrárním obchodu a které položky jsou nositeli bilančních přebytků nebo schodků. Veškeré výpovědi se opírají o oficiální statistická data ČSÚ k zahraničnímu obchodu s cílem ukázat, jak vstup ČR do EU ovlivnil kvantifikovatelné výsledky českého AZO za období 2004-06 ve srovnání se situací před vstupem do EU (2001-03).

Praha: VÚZE, 2007, 83 s. ISBN 978-80-86671-45-1

Kraus, J., Tuček, P.

číslo 87

Český agrární zahraniční obchod dva roky po vstupu do EU. Ročenka AZO za rok 2005

Studie analyzuje zbožově teritoriální změny v českém agrárním zahraničním obchodu (AZO) v souvislosti se vstupem ČR do EU. Hodnotí rovněž změny v bilancích AZO jednotlivých států EU25 před a po rozšíření unie. Detailněji jsou analyzovány dopady vstupu na český agrární obchod v členění na důležité komodity českého zemědělství.

Praha: VÚZE, 2007, 56 s. + příloha

Pohlová, K., Tuček, P., Kraus, J.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě