Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

2007-2009 INPLISTA

Název projektu v češtině:

INPLISTA - Informační základna pro šíření mezinárodních potravinářských standardů pro malé a střední podniky

Název projektu v jazyce originálu:

INPLISTA - Information Platform on International Standards for SMEs in the food sector

ID projektu: 

Contract No. 518696

Zadavatel: 

Evropský výzkumný program - 6. rámcový program,
priorita 5.5: Food quality and Safety

Doba řešení celkem: 

2 roky,

začátek: duben 2007, konec: březen 2009

Nositel projektu: 

Koordinátor: Jessica Wildner, ttz (Technologie-Transfer-Zentrum) Bremerhaven, Německo

Spolunositel: 

celkem 16 partnerů: LVA Rakousko, ISA Nizozemí, C&C Maďarsko, AFSG Nizozemí, IRTA Španělsko, DEFRA VB, TEAGAS Irsko, Produktivnost Slovinsko, ETAT Řecko, USAMV Cluj Rumunsko, CTT Polsko, ÚZEI ČR, CSQA Itálie, SIK Švédsko, BZN Německo

Zodpovědná osoba: 

Mgr. Zdenka Cihelková
další řešitelé: Ing. Andrea Pekárková (do 17. 9. 2008) původní projekt ÚZPI, Ing. Jan Pivoňka, doc. Ing. Michal Voldřich, CSc., VŠCHT

Anotace

Projekt má za cíl připravit, porovnat a zveřejnit platformu bezpečnosti potravin a nejdůležitější "mezinárodní" standardy (BRC, IFS, EUREPGAP, EFSIS, HACCP, Dutch HACCP, CA). Vzdělávací materiál je určen malým a středním podnikům při zavádění vhodného systému řízení kvality a sledovatelnosti potravin v partnerských zemích, především v nových členských státech EU.

WP 2 Předání současných znalostí v rámci konzorcia, sjednocení úrovně základních znalostí, tj. základny při vytváření standardů. Tyto znalosti se využijí pro zajištění jednodenních seminářů k normám potravinové bezpečnosti pro účastníky SME z potravinářského průmyslu.

WP 3 Zpracování seminářů specifických podle sektoru (zpracování masa, mléka, ovoce a zeleniny). Řešení budou zpracována podle možností SME a zaměřena na možnosti nových zemí EU. Dotazníky a formuláře jako modelové dokumenty pro praktické použití.

WP 4 Zpracování specifických seminářů podle věcného zaměření (vysledovatelnost, alergeny, GMO) - např. vysledovatelnost u alergenů. Při zpracování se musí vzít v úvahu příslušná legislativa a systematicky být porovnána s požadavky standardů.

WP 5 Organizace, koordinace a zajištění semináře. Pověření partneři z členských zemí připravili potřebné dokumenty a výběr relevantních lektorů. Výměna zkušeností lektorů.

WP 6 Organizace, koordinace a zajištění 2 jednodenních seminářů zaměřených specificky v 6 vybraných zemích. Výběr se řídil velikostí podniků, mírou potřeby informací na základě souhrnu vytvořeného WP 2.

WP 7 Webové stránky o projektu poskytují informace ve všech jazycích partnerských organizací.

Aktivity v letech

2007 

Tvorba vzdělávacích materiálů, překlady a spolupráce s experty z VŠCHT.

2008 

Realizace 3 seminářů v průběhu roku 2008:

  1. všeobecný seminář k normám potravinové bezpečnosti (24.4.2008, Praha);
  2. seminář k problematice alergenů, GMO a zajištění vysledovatelnosti (11.9.2008, ÚZEI Praha);
  3. seminář k problematice následujících sektorů: zpracování masa, mléka, ovoce a zeleniny (9.10.2008, ÚZEI Praha).

Podklady pro semináře byly vytvořeny v rámci partnerství a poté upraveny podle podmínek konkrétního partnerského státu. Celkové hodnocení seminářů je podloženo dotazníky všech účastníků seminářů.

2009 

Na webové stránce projektu jsou k dispozici informace nejen v angličtině, ale také ve všech jazycích partnerských států. Během posledních tří měsíců se doplňují dokumenty a zprávy na web projektu podle jednotlivých seminářů.
Finální setkání v Bremerhaven 26.2.-1.3.2009.
Finální zpráva, zpráva o aktivitách projektu za poslední období 1.4.2008-31.3.2009.

Website projektu:
http://www.inplista.eu/

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě