Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Studie v roce 2005

číslo 79

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2003

Práce je posledním rozborem výsledků českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) před vstupem ČR do Evropské unie. Vedle meritorního kritického rozboru výsledků a proporcí vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských produktů v období 1999-2003 jsou uvedeny také formulace zásadních pozitiv a problémů zapojení domácího agrárního sektoru do mezinárodní dělby práce za období 1994-2003. Práce obsahuje také charakteristiku pozice českého AZO v celoevropském kontextu v období 1999-2002, resp. v agregaci přistupujících a původních zemí EU.

Praha, VÚZE 2005, 55 s. + přílohy. ISBN 80-86671-26-7

Tuček, P. a kol.

číslo 80

Zemědělské domácnosti v České republice – Typologie a příjmové postavení

Studie se zabývá typologií a příjmovým postavením zemědělských domácností v ČR. Vzhledem ke specifické podnikové struktuře zemědělství zahrnují zemědělské domácnosti v ČR nejen domácnosti samostatně činných osob, resp. soukromých zemědělců (jak je tomu např. v západoevropských zemích), ale i domácnosti v čele se zaměstnanci zemědělských podniků. Údaje o početním stavu a složení zemědělských domácností podle jejich sociálně-profesních typů byly odvozeny z výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Údaje o příjmu domácností (zemědělských i nezemědělských) byly získány z posledního mikrocenzu a statistiky rodinných účtů. Pro potřeby dané studie zpracoval ČSÚ příslušné údaje podle objednávky VÚZE i za vybrané typy zemědělských domácností.

Praha, VÚZE 2005, 50 s. ISBN 80-86671-27-5

Divila, E., Doucha, T.

číslo 81

Czech Agriculture after Accession to the EU: Year after

Studie analyzuje nejzávažnější změny, k nimž během prvního roku členství v EU došlo v českém zemědělském a agrárním sektoru. Konkrétně hodnotí podpory do českého agrárního sektoru a ekonomické výsledky zemědělství v systému SZÚ a zemědělských podniků v rámci FADN. Analyzuje agrární zahraniční obchod a situaci na agrárních trzích s rozhodujícími komoditami. Dále pak hodnotí dopady vstupu na vývoj spotřeby potravin, pohyb SC, strukturu vydání domácností a na sociální situaci zemědělců.

Praha, VÚZE 2005, 39 s. ISBN 80-86671-29-1

Vaněk, D. a kol.

číslo 81 (česká verze)

České zemědělství po vstupu do Evropské unie: Rok poté

Upravený text studie č. 81 pro časopis Zemědělec

Zemědělec, Roč. XIII, č. 26, 2005, s. 48-53

Vaněk, D. a kol.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě