Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

ÚZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR ke dni 1. 1. 1993.

Identifikační údaje: IČO: 00027251, DIČ: CZ00027251
(plátce DPH do 6. 1. 2020).

ÚZEI je expertním centrem zaměřeným na zemědělskou ekonomiku, potravinářství, zemědělské poradenství a informace. V roce 2012 oslavil institut 100 let od založení.

ÚZEI spravuje Knihovnu Antonína Švehly, která je třetí největší oborovou knihovnou na světě.

ÚZEI je znaleckým ústavem v oboru ekonomika, potravinářství a zemědělství, a to v rozsahu ekonomika a sociologie v odvětví zemědělství a výživy.

Hlavní činnosti ÚZEI:

  • základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky, včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova a šíření jeho výsledků prostřednictvím výuky, publikováním a dalšími formami předávání poznatků;
  • zabezpečení komplexního expertního a odborného servisu pro MZe i další orgány státní správy;
  • výkon funkce Kontaktního pracoviště FADN CZ (Liaison Agency FADN CZ), tzn. vytváření a správa sítě testovacích podniků kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru (na základě Nařízení Rady EU 79/65/EEC a ve znění pozdějších předpisů od 1. 11. 2003);
  • prostřednictvím Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a Knihovny Antonína Švehly:
    • zajištění funkce poradenského a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova;
    • zajištění knihovnických, informačních a referenčních služeb;
  • poradenství stavovským organizacím, podnikatelským subjektům a mezinárodním organizacím v rozsahu své činnosti.

 

Ředitel ÚZEI: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. (od 19. 4. 2016)

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě