Úvodní strana / Aktuality

Aktuality

Zvolte stranu: 1-100 | 101-111

ÚZEI zve na potravinářský úterek 30. 1. 2018

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Vás zvou na odbornou přednášku Ing. Dany Gabrovské, Ph.D. na téma
 “České cechovní normy a co nabízejí spotřebitelům a výrobcům”.

ÚZEI úspěšně spolupracuje s klubem Dvojka pro přátele kultury

ÚZEI již více než rok spolupracuje s klubem Dvojka pro přátele kultury z Úřadu městské části Praha 2. Na středu 24. ledna 2018 připravila Knihovna Antonína Švehly pro členy klubu exkurzi spojenou s komentovanou prohlídkou výstavy Vietnam.

ZSČR a ÚZEI zvou na únorové besedy o zemědělství

Zemědělský svaz České republiky a Ústav zemědělské ekonomiky a informací
zve žáky a pedagogy základních škol na besedy o zemědělství „Zemědělství žije“, které jsou pořádány ve studovně Knihovny Antonína Švehly. Zváni jsou všichni, kteří mají chuť prožít dvě netradiční vyučovací hodiny a dozvědět se více informací o důležitosti a významu zemědělství, chovu hospodářských zvířat, pěstování plodin a práci se zemědělskou technikou.

ÚZEI zve na soutěž YPEF

Znalostní soutěž tříčlenných družstev pro žáky základních a středních škol Středočeského kraje se uskuteční 28. února 2018 od 9:00 hodin v Kojeticích, v areálu Knihovny Antonína Švehly, Neratovická ul. č. 247. Absolutní vítězné družstvo, které se po vítězství v místních,
regionálních a národním kole dostane do mezinárodního kola soutěže YPEF,
bude Českou republiku reprezentovat v Litvě.

Veřejná databáze datové sítě FADN

Kontaktní pracoviště FADN je zodpovědné za provozování sítě FADN na národní úrovni v každé členské zemi EU a předává podnikové údaje orgánům EU. V České republice byl pověřen implementací a provozováním sítě FADN Ústav zemědělské ekonomiky a informací.
Jeho pracovníci zpracovávají také veřejnou databázi datové sítě FADN.

ÚZEI zve na výstavu fotografií Vietnam

Pro všechny, kteří vítají netradiční pohled na cizí kraje připravila Knihovna Antonína Švehly (ÚZEI) výstavu fotografií badatelky Michaely Koschové, která tentokrát navštívila Vietnam.

ÚZEI porovnává produkci a ekonomiku vepřového masa ve vybraných zemích EU

ÚZEI se, jako jeden z členů mezinárodní skupiny InterPig, podílí svou odbornou činností
na porovnávání nákladů chovu prasat ve vybraných zemích.
Data (náklady, výnosy, produkce či užitkovost), která ÚZEI zpracovává,
vycházejí z národního šetření a odpovídají průměrným nákladům a výkonnosti.

ÚZEI přeje všem svým spolupracovníkům, partnerům a příznivcům

Ústav zemědělské ekonomiky a informací děkuje všem, kteří s ním spolupracovali v tomto kalendářním roce.

Extrapolace a predikce výsledků v šetření FADN

Každý rok je kontaktním pracovištěm FADN (ÚZEI) organizováno rozsáhlé statistické šetření hospodářských výsledků na výběrovém vzorku zemědělských podniků.

ÚZEI v Týdeníku Zemědělec – 2. část

Druhá část odborných textů specialistů z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
ze Sborníku k ekonomické konferenci vyšla, pro velký zájem zemědělské praxe,
také v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec.

ÚZEI zve na výstavu Zrozeno z plastu

Výtvarné práci se syntetickým a polosyntetickým materiálem se věnovali klienti
z Domova sociálních služeb Vlašská. Vzniklé exponáty mohou zhlédnout návštěvníci
Knihovny Antonína Švehly.

ÚZEI v týdeníku Zemědělec – 1. část

První část odborných textů specialistů z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
ze Sborníku k ekonomické konferenci vyšla, pro velký zájem zemědělské praxe,
také v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec.

ÚZEI zve na přednášku Konopí - budoucnost Země

Knihovna Antonína Švehly (ÚZEI) pořádá ve své studovně odbornou přednášku
Jitky Kateřiny Trčkové a Jana Víta Trčky ze sdružení KONOPA, která je určena příznivcům ekologie a všem zájemcům, kterým není lhostejný osud naší planety.

ÚZEI hledá další cesty k setkávání se zemědělskou praxí

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, za spolupráce vydavatelství Profi Press, uskutečnil ekonomickou konferenci s názvem "Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání", která byla určena všem zájemcům z řad zemědělské veřejnosti.
Konference se uskutečnila 8. 11. 2017

ÚZEI odborným garantem soutěže Zemědělec roku 2017

Nezávislé vícekriteriální ekonomické hodnocení, na základě jednotného srovnatelného ukazatele, provádějí u účastníků soutěže Zemědělec roku odborníci
z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 28. 11. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny,
zvou na odbornou přednášku Ing. Lenky Brzoňové na téma „Svět kávy“.

Zdravé vánoční pečivo v ÚZEI

Jak připravit zdravé vánoční pečivo se zájemci dozví na přednášce Pavly Momčilové,
oblíbené a populární autorky kuchařek a knih o zdravé výživě pro děti i dospělé,
která bude hostem v Knihovně Antonína Švehly.

Rostlinná výroba v průběhu století

Hodnocením vývoje rostlinné výroby v naší zemi za posledních téměř sto let se zabýval
Ing. Petr Novotný, výzkumný pracovník ÚZEI.

ÚZEI a cesta po Indonésii

Na další pomyslnou cestu zve všechny zájemce Knihovna Antonína Švehly.
Inženýrka Markéta Houdková se podělí se svými zážitky ze svých studijních aktivit
a terénních výzkumů, které realizovala při svých dlouhodobých zahraničních pobytech.

ÚZEI připravuje Ekonomickou konferenci

ÚZEI připravuje ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press odbornou konferenci
„Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání“, která proběhne
v Národním domě na Vinohradech dne 8. 11. 2017 od 10:30 hodin.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 31. 10. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku Ing. Petra Novotného (ÚZEI).

ÚZEI v Českém rozhlase

Hostem u mikrofonu Českého rozhlasu, v pořadu Magazín Leonardo, byl ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala.
Rozhovor se vysílal při příležitosti Světového dne výživy (16. říjen).

Potravinářské úterky – společný program ÚZEI a ČPS

Programová rada odborníků z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
a České potravinářské společnosti vybírá aktuální témata přednášek z oblasti
potravinářství a výživy určených ke vzdělávání veřejnosti.

ÚZEI navazuje a prohlubuje kontakty se zájemci o oblast zemědělství

Dobrým místem k dalšímu setkání s těmi, kteří se zajímají o oblast zemědělství a potravinářství,
se ukázala výstava FLORA Olomouc, kde ÚZEI prezentoval svou činnost v době
od 5. do 8. října 2017 na stánku Ministerstva zemědělství. ÚZEI zde zejména představil práci oddělení Poradenství a vzdělávání a seznámil návštěvníky se službami Knihovny Antonína Švehly.

ÚZEI a Noc vědců

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se bude účastnit akce Noc vědců, která se uskuteční
6. října 2017, v době od 18:00 do 24:00 hodin v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné.

ÚZEI na výstavě FLORA Olomouc 2017

22. ročníku výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků FLORA Olomouc se bude účastnit také Ústav zemědělské ekonomiky a informací jako host na stánku svého zřizovatele
Ministerstva zemědělství. Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
a potrvá od 5. do 8. října 2017. Pro veřejnost je otevřena vždy od 9:00 do 18:00 (v neděli do 17:00) hodin.

ÚZEI zve na výstavu „V krajině“

Pro milovníky umění připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací výstavu obrazů
Zdeňka Pátka s tématem krajiny.

ÚZEI zve na cestu po Filipínách

Zájemce o daleké cesty zve Ústav zemědělské ekonomiky a informací na přednášku cestovatelky Markéty Houdkové s názvem „Ochutnejte Filipíny“.

Informace o trhu vajec

Produkcí vajec v České republice a EU, stavem nosnic, spotřebou konzumních vajec,
zahraničním obchodem s vejci - jejich dovozem a vývozem a dalšími zajímavostmi trhu s vejci
se zabývá odborný článek autorky Tamary Rudinské z oddělení Trh zemědělských komodit ÚZEI.

ÚZEI se připojuje k akci „Týden Knihoven“

Knihovna Antonína Švehly, kterou provozuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací, připravila pro své čtenáře a další návštěvníky řadu akcí v rámci „Týdne knihoven“.

ÚZEI spolupořadatelem odborného semináře „Výživa ve výchově ke zdraví - interaktivně“

Ústav zemědělské ekonomiky a informací zve na seminář spojený s workshopy pro pedagogy
1. a 2. stupně. Součástí semináře bude také přednáška a diskuse na téma výživových
doporučení a bezpečnosti potravin.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 26. 9. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku Doc. Ing. Heleny Čížkové, Ph.D., která se bude věnovat tématu „Konzervanty v potravinách – výhody a nevýhody“.

Dětský zemědělský svět ÚZEI sklízel úspěchy

Dětský koutek na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích se setkal s velkým ohlasem malých i dospělých návštěvníků. Stánek ÚZEI jich navštívila téměř tisícovka.

ÚZEI zve na slavnostní vernisáž výstavy „KONĚ“

Státní veterinární správa slaví 50. výročí svého založení. V Knihovně Antonína Švehly pořádá výstavu výtvarných děl s námětem koně.
ÚZEI se na této akci podílí jako spolupořadatel.

ÚZEI získal cenu v Soutěži „Zlatý kosák“

Tým řešitelů z řad zaměstnanců ÚZEI pod vedením doc. Ing. Tomáše Douchy, CSc. získal ocenění v soutěži „Zlatý kosák“ v kategorii „Veda a výskum“, kterou každoročně vyhlašuje AGROKOMPLEX Národné výstavisko při příležitosti konání „Medzinárodného poĺnohospodárského a potravinárskeho veĺtrhu“ v Nitře.

ÚZEI zve do „Dětského zemědělského světa“

Pro nejmenší návštěvníky výstavy Země živitelka připravili zaměstnanci ÚZEI program s názvem „Zemědělství v číslech“.

ČPS a ÚZEI prodloužily spolupráci

Česká potravinářská společnost (ČPS) a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) uzavřely Dohodu o spolupráci na přípravě a realizaci odborných vzdělávacích akcí „Potravinářské úterky“.

Informace o trhu drůbežího masa

Stavy drůbeže v České republice se meziročně snížily, také soběstačnost ČR v oblasti trhu
s drůbežím masem klesla na historické minimum.

ÚZEI na výstavě Země živitelka

Ve dnech 24. – 29. srpna 2017 se na Výstavišti v Českých Budějovicích koná 43. ročník výstavy Země živitelka. Výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR, AK ČR
a Potravinářskou komorou ČR. Svůj stánek zde bude mít také
Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Informace ze sektoru cukrové řepy

Hospodářským rokem 2017/2018 vstupuje sektor cukru do nového tržního a konkurenčního prostředí. Změna tržních podmínek přinese obrat v pěstování cukrové řepy a ve výrobě cukru
v EU.

ÚZEI předal ceny vítězům Studentské soutěže časopisu Zemědělská škola

Ve čtvrtek 29. června 2017 patřila studovna Knihovny Antonína Švehly studentům středních škol a odborných učilišť. Ceny vítězům Studentské soutěže předala Pavlína Adam, ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství a ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala.

ÚZEI v TV Zemědělec

Zajímavý rozhovor s Pavlínou Adam, ředitelkou Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe, a Štěpánem Kalou, ředitelem ÚZEI, odvysílala TV Zemědělec.

Klasifikační systém farem unie

Systém, který umožňuje zařadit zemědělské podniky podle různých kritérií, začal psát svou historii již v roce 1985. Postupně v něm docházelo ke změnám, které si vyžádala Společná zemědělská politika. Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen odbor Kontaktní pracoviště FADN ÚZEI.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 27. 6. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku prof. Ing. Jany Dostálové, CSc., z Ústavu analýzy potravin a výživy, VŠCHT.

ÚZEI na přehlídce Naše pole v Nabočanech

Od 13. do 14. června 2017 probíhala v Nabočanech u Chrudimi celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky.

Síť FADN jako jediný harmonizovaný zdroj mikroekonomických dat zemědělských podniků v EU

Od roku 1965 jsou ve státech EU každoročně prováděna šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků na základě jednotné metodiky. Toto šetření v ČR každoročně provádí Kontaktní pracoviště FADN, které je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Výsledný soubor dat zemědělských podniků je vždy koncem roku předán na příslušné pracoviště v Bruselu. Oficiálním výsledkem šetření FADN je Standardní výstup, který je široce využíván jak odborníky v EK, tak odbornou veřejností v ČR.

ÚZEI hodnotí vývoj produkce zeleniny

Jednou z komodit, kterou se zabývají specialisté z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, je zelenina, která je stále žádanější v našich jídelníčcích.

Knihovna Antonína Švehly patřila dětem

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádal 29. 5. 2017 slavnostní vernisáž dětských výtvarných prací pod názvem „Co se děje v trávě“. Nejlepší výrobky dětí byly oceněny.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 30. 5. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku Ing. Heleny Valentové, CSc., která se bude věnovat tématu konvenience.

ÚZEI zve na vernisáž výstavy "Co se děje v trávě"

Slavnostní vernisáž výstavy dětských výtvarných prací pořádá ÚZEI ve studovně Knihovny Antonína Švehly dne 29. 5. 2017 v 17:00 hodin.

ÚZEI se vyjadřuje k ceně zemědělské půdy

Cena zemědělské půdy se za poslední léta výrazně zvyšuje a pro nákup investora-farmáře je podstatné, zda je výhodnější půdu nakoupit nebo propachtovat.

Spolupráce ÚZEI s Domem dětí a mládeže

Ve středu 10. května 2017 pořádala Knihovna Antonína Švehly vernisáž výstavy výtvarných prací členů kurzů z DDM Prahy 2 s názvem „Malé radosti“. Výstava potrvá do 24. 5. 2017.

ÚZEI zve na vernisáž výstavy „Malé radosti“

Výstava kreseb dvou večerních kurzů pro dospělé „Kresba, malba, grafika I. a II.“ Výtvarné dílny Vinohrady, DDM Praha 2.

Rozvoj účetní datové sítě FADN

Metodiky uplatňované v síti FADN, které se věnuje část specialistů z ÚZEI, jsou hlavním oficiálním zdrojem údajů o hospodářských výsledcích a ekonomické situaci zemědělských podniků a farem, které jsou využívány v celé EU.

ÚZEI zve na cestu po ekvádorské Amazonii a Andských oblastech

Vyprávění o místní přírodě, kulturní rozmanitosti a zajímavostech země si připravila doktorandka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, cestovatelka a fotografka Michaela Koschová.

ÚZEI uctil památku výročí narození Antonína Švehly

Slavnostního odhalení busty Antonína Švehly, které se konalo u příležitosti připomenutí výročí narození uctívaného státníka, se účastnila řada významných hostů. Svou návštěvou nás poctili také její dárci – pan Ivan Síbrt se svou chotí.

ÚZEI pořádá malý výlet do minulosti

Prostřednictvím přednášky Ing. Alice Olbrichové se mohou zájemci přenést o několik let zpátky – do dob reálného socialismu a dozvědět se co vlastně „mlsala“ tehdejší dětská generace.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 25. 4. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku doc. MVDr. Antonína Kozáka, Ph.D., který bude informovat o zkušenostech a výsledcích veterinárního hygienického dozoru.

ÚZEI se vyjadřuje k redefinici méně příznivých oblastí

V souvislosti se zveřejněním prozatím neoficiálního vymezení jiných než horských (ostatních) oblastí s přírodními omezeními (LFA) se v různých médiích diskutuje o jeho dopadech. Ne vždy však dochází ke zcela přesnému pochopení problému.

Jaro a naše rozumná zdravá výživa

ÚZEI, Knihovna Antonína Švehly pořádá odbornou přednášku ředitelky nakladatelství MEDICA PUBLISHING Pavly Momčilové.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 28. 3. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku RNDr. Zdeňka Skály s tématem Současné trendy v nákupním chování českých zákazníků.

ÚZEI se věnuje ekonomice masného skotu

Srovnáváním vývoje stavů masného skotu v ekologických a konvenčních systémech hospodaření v letech 2011-2015 se věnovali zaměstnanci brněnské pobočky ÚZEI.

Březen - měsíc čtenářů v Knihovně Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly, kterou provozuje ÚZEI, připravila na měsíc březen řadu akcí pro děti, mládež i dospělé.

ÚZEI zve na výstavu „Probouzení“

Již potřetí se uskuteční v Knihovně Antonína Švehly výstava prací klientů Domova sociálních služeb Vlašská.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 28. 2. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku k výsledkům kontrolní činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2016.

ÚZEI – více než stoletý, přesto v plné síle…

Potravinářská revue, odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod pozval k rozhovoru ředitele ÚZEI Štěpána Kalu.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 31. 1. 2017

ÚZEI ve spolupráci s Českou potravinářskou společností z. s. Praha pořádá přednášku o současné situaci na světovém, evropském a českém trhu s mlékem.

ÚZEI a novinky poradenského systému

Týdeník Zemědělec pozval k rozhovoru Ing. Josefa Kořínka z oddělení Poradenství a vzdělávání ÚZEI

ÚZEI zve na vernisáž výstavy sdružení výtvarníků Bez rámu

ÚZEI zve všechny milovníky výtvarného umění na vernisáž výstavy Čtyři roční období, která se uskuteční v jeho Knihovně Antonína Švehly 19. ledna 2017 od 17:00 hodin.

PF 2017

ÚZEI přeje všem svým partnerům a příznivcům

ÚZEI uctil památku Antonína Švehly

U příležitosti výročí úmrtí státníka Antonína Švehly se konalo pietní shromáždění k uctění památky této významné osobnosti. Kytici na jeho hrob položil také ředitel ÚZEI Štěpán Kala.

ÚZEI vystavuje na Ministerstvu zemědělství

Dne 1. 12. 2016 byla na Ministerstvu zemědělství instalována výstava nejlepších dětských prací výtvarné soutěže „Venkov, můj kamarád“

ÚZEI zve na výstavu z díla Jiřího Jaromíra Kubáta

1. 12. 2016 ÚZEI pořádá vernisáž výstavy uměleckých předmětů Jiřího Jaromíra Kubáta

ÚZEI odborným garantem soutěže „Zemědělec roku“

Na slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře „Zemědělec roku 2016“ předával ceny ředitel ÚZEI Štěpán Kala, jako představitel odborného garanta soutěže

ÚZEI a Biosummit 2016

ÚZEI byl partnerem Mezinárodní konference Biosummit 2016, které se účastnilo téměř 250 odborníků z resortu zemědělství. Vystupovali spíkři z 12 zemí.

Týdeník Zemědělec informuje o slavnostní akci pořádané ÚZEI

Jedním z hostů slavnostního setkání, pořádaného k 90. výročí založení Knihovny A. Švehly, byl také týdeník Zemědělec.

ÚZEI završilo oslavy 90. výročí založení Knihovny A. Švehly

Oslavy 90. výročí Knihovny Antonína Švehly slavnostně uzavřel ÚZEI dne 26. října 2016 v Domě zemědělské osvěty na Vinohradech za účasti mnoha vzácných hostů

Pražský deník zve na výstavu „Venkov, můj kamarád“

19. října 2016 proběhla ve studovně Knihovny Antonína Švehly vernisáž výstavy dětských výtvarných prací. O její slavnostní průběh se svým vystoupením zasloužili také mladí hudebníci ze Základní umělecké školy Ilji Hurníka ve Slezské ulici.

ÚZEI v TV Zemědělec

TV Zemědělec pozvala k rozhovoru o činnosti Ústavu zemědělské ekonomiky a informací jeho ředitele Štěpána Kalu

Badatelna v Kojeticích přivítala prvního hosta

Do depozitáře Knihovny Antonína Švehly pozval ÚZEI reportéra Petra Kološe z Českého rozhlasu

Pracovní setkání s litevskými kolegy

5. října 2016 proběhlo v budově ÚZEI setkání pracovníků Kontaktního pracoviště FADN CZ a kolegů z Litvy

ÚZEI v Českém rozhlase

Český rozhlas vysílal 4. 10. 2016 reportáž o ÚZEI. Hostem pořadu Magazín Leonardo byl ředitel ústavu Štěpán Kala.

Výstava historie Knihovny Antonína Švehly a vzácných tisků z jejího fondu

27. 10. až 30. 11. 2016, Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2

Vernisáž výtvarné soutěže pro základní školy „Venkov, můj kamarád“

19. října 2016 od 16:00 hod. se koná ve studovně Knihovny Antonína Švehly vernisáž výtvarné soutěže dětí 1. a 2. stupně základních škol

Spolupráce KAŠ a knihovny ČZU

Třetí největší světová zemědělská knihovna bude spolupracovat s knihovnou České zemědělské univerzity

ÚZEI připravuje další akce k 90. výročí založení Knihovny A. Švehly

Také měsíc říjen je v ÚZEI věnován připomenutí 90. výročí založení Knihovny Antonína Švehly

Oslava devadesátin v plném proudu

90. výročí založení Knihovny Antonína Švehly se věnovala také Česká televize

ÚZEI otevřel novou badatelnu

Dalším dárkem k 90. narozeninám Knihovny Antonína Švehly bylo slavnostní otevření nové badatelny v depozitáři v malebné obci Kojetice

Ředitel ÚZEI uvádí první číslo letošního ročníku časopisu Zemědělská škola

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., uvedl 1. číslo letošního ročníku časopisu Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola

O KAŠ v týdeníku Zemědělec

Zemědělská knihovna slaví výročí

O KAŠ v Novinách Prahy 2

Knihovna Antonína Švehly je vaším sousedem už 90. let

Prezentace ze seminářů ToL

Ad 18. a 28. 4. 2016

Výtvarná soutěž pro základní školy

„Venkov, můj kamarád“

Otevření badatelny v depozitáři Knihovny Antonína Švehly v Kojeticích

Slavnostní otevření a den otevřených dveří

Pozvánka na výstavu Jihočeská krajina v obrazech

Výstava obrazů Petra Ettlera – vernisáž 7. 9. 2016

Ročenka ÚZEI 2015

ÚZEI vydalo svoji sedmnáctou Ročenku.

ÚZEI se účastní mezinárodní výstavy Země živitelka

43. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka 25.-30. 8. 2016.

ÚZEI se vyjadřuje k možným dopadům eliminace importu mléka a mléčných výrobků

ÚZEI zpracovával pro Ministerstvo zemědělství analýzu k problematice zvýšených dovozů mlékárenských výrobků do ČR.

MF DNES diskutuje výdaje seniorů za potraviny - o názor byl požádán také ÚZEI

Redaktor MF DNES Jan Brož se ve svém článku ze dne 14. 7. 2016 „Šetřivý senior je mýtus, za jídlo utratí nejvíce“ zabývá nákupními zvyklostmi potravin u českých seniorů.

Chvála české kuchyně

ÚZEI ve spolupráci s Českou potravinářskou společností z. s., Praha pořádá přednášku o českém tradičním jídle, stolování a osobnostech české kuchyně.
Zvolte stranu: 1-100 | 101-111
© 2017 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě