Úvodní strana / Aktuality

Aktuality

ÚZEI zve na vernisáž výstavy „Malé radosti“

Výstava kreseb dvou večerních kurzů pro dospělé „Kresba, malba, grafika I. a II.“ Výtvarné dílny Vinohrady, DDM Praha 2.

Rozvoj účetní datové sítě FADN

Metodiky uplatňované v síti FADN, které se věnuje část specialistů z ÚZEI, jsou hlavním oficiálním zdrojem údajů o hospodářských výsledcích a ekonomické situaci zemědělských podniků a farem, které jsou využívány v celé EU.

ÚZEI zve na cestu po ekvádorské Amazonii a Andských oblastech

Vyprávění o místní přírodě, kulturní rozmanitosti a zajímavostech země si připravila doktorandka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, cestovatelka a fotografka Michaela Koschová.

ÚZEI uctil památku výročí narození Antonína Švehly

Slavnostního odhalení busty Antonína Švehly, které se konalo u příležitosti připomenutí výročí narození uctívaného státníka, se účastnila řada významných hostů. Svou návštěvou nás poctili také její dárci – pan Ivan Síbrt se svou chotí.

ÚZEI pořádá malý výlet do minulosti

Prostřednictvím přednášky Ing. Alice Olbrichové se mohou zájemci přenést o několik let zpátky – do dob reálného socialismu a dozvědět se co vlastně „mlsala“ tehdejší dětská generace.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 25. 4. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku doc. MVDr. Antonína Kozáka, Ph.D., který bude informovat o zkušenostech a výsledcích veterinárního hygienického dozoru.

ÚZEI se vyjadřuje k redefinici méně příznivých oblastí

V souvislosti se zveřejněním prozatím neoficiálního vymezení jiných než horských (ostatních) oblastí s přírodními omezeními (LFA) se v různých médiích diskutuje o jeho dopadech. Ne vždy však dochází ke zcela přesnému pochopení problému.

Jaro a naše rozumná zdravá výživa

ÚZEI, Knihovna Antonína Švehly pořádá odbornou přednášku ředitelky nakladatelství MEDICA PUBLISHING Pavly Momčilové.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 28. 3. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku RNDr. Zdeňka Skály s tématem Současné trendy v nákupním chování českých zákazníků.

ÚZEI se věnuje ekonomice masného skotu

Srovnáváním vývoje stavů masného skotu v ekologických a konvenčních systémech hospodaření v letech 2011-2015 se věnovali zaměstnanci brněnské pobočky ÚZEI.

Březen - měsíc čtenářů v Knihovně Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly, kterou provozuje ÚZEI, připravila na měsíc březen řadu akcí pro děti, mládež i dospělé.

ÚZEI zve na výstavu „Probouzení“

Již potřetí se uskuteční v Knihovně Antonína Švehly výstava prací klientů Domova sociálních služeb Vlašská.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 28. 2. 2017

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvou na přednášku k výsledkům kontrolní činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2016.

ÚZEI – více než stoletý, přesto v plné síle…

Potravinářská revue, odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod pozval k rozhovoru ředitele ÚZEI Štěpána Kalu.

ÚZEI, časopis Zemědělská – pôdohospodárska škola, vyhlašuje soutěž pro žáky resortních škol

ÚZEI se spolupořadateli Ministerstvem zemědělství a Asociací vzdělávacích zařízení vyhlašují soutěž pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť s resortním zaměřením.

ÚZEI zve na potravinářský úterek 31. 1. 2017

ÚZEI ve spolupráci s Českou potravinářskou společností z. s. Praha pořádá přednášku o současné situaci na světovém, evropském a českém trhu s mlékem.

ÚZEI a novinky poradenského systému

Týdeník Zemědělec pozval k rozhovoru Ing. Josefa Kořínka z oddělení Poradenství a vzdělávání ÚZEI

ÚZEI zve na vernisáž výstavy sdružení výtvarníků Bez rámu

ÚZEI zve všechny milovníky výtvarného umění na vernisáž výstavy Čtyři roční období, která se uskuteční v jeho Knihovně Antonína Švehly 19. ledna 2017 od 17:00 hodin.

PF 2017

ÚZEI přeje všem svým partnerům a příznivcům

ÚZEI uctil památku Antonína Švehly

U příležitosti výročí úmrtí státníka Antonína Švehly se konalo pietní shromáždění k uctění památky této významné osobnosti. Kytici na jeho hrob položil také ředitel ÚZEI Štěpán Kala.

ÚZEI vystavuje na Ministerstvu zemědělství

Dne 1. 12. 2016 byla na Ministerstvu zemědělství instalována výstava nejlepších dětských prací výtvarné soutěže „Venkov, můj kamarád“

ÚZEI zve na výstavu z díla Jiřího Jaromíra Kubáta

1. 12. 2016 ÚZEI pořádá vernisáž výstavy uměleckých předmětů Jiřího Jaromíra Kubáta

ÚZEI odborným garantem soutěže „Zemědělec roku“

Na slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře „Zemědělec roku 2016“ předával ceny ředitel ÚZEI Štěpán Kala, jako představitel odborného garanta soutěže

ÚZEI a Biosummit 2016

ÚZEI byl partnerem Mezinárodní konference Biosummit 2016, které se účastnilo téměř 250 odborníků z resortu zemědělství. Vystupovali spíkři z 12 zemí.

Týdeník Zemědělec informuje o slavnostní akci pořádané ÚZEI

Jedním z hostů slavnostního setkání, pořádaného k 90. výročí založení Knihovny A. Švehly, byl také týdeník Zemědělec.

ÚZEI završilo oslavy 90. výročí založení Knihovny A. Švehly

Oslavy 90. výročí Knihovny Antonína Švehly slavnostně uzavřel ÚZEI dne 26. října 2016 v Domě zemědělské osvěty na Vinohradech za účasti mnoha vzácných hostů

Pražský deník zve na výstavu „Venkov, můj kamarád“

19. října 2016 proběhla ve studovně Knihovny Antonína Švehly vernisáž výstavy dětských výtvarných prací. O její slavnostní průběh se svým vystoupením zasloužili také mladí hudebníci ze Základní umělecké školy Ilji Hurníka ve Slezské ulici.

ÚZEI v TV Zemědělec

TV Zemědělec pozvala k rozhovoru o činnosti Ústavu zemědělské ekonomiky a informací jeho ředitele Štěpána Kalu

Badatelna v Kojeticích přivítala prvního hosta

Do depozitáře Knihovny Antonína Švehly pozval ÚZEI reportéra Petra Kološe z Českého rozhlasu

Pracovní setkání s litevskými kolegy

5. října 2016 proběhlo v budově ÚZEI setkání pracovníků Kontaktního pracoviště FADN CZ a kolegů z Litvy

ÚZEI v Českém rozhlase

Český rozhlas vysílal 4. 10. 2016 reportáž o ÚZEI. Hostem pořadu Magazín Leonardo byl ředitel ústavu Štěpán Kala.

Výstava historie Knihovny Antonína Švehly a vzácných tisků z jejího fondu

27. 10. až 30. 11. 2016, Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2

Vernisáž výtvarné soutěže pro základní školy „Venkov, můj kamarád“

19. října 2016 od 16:00 hod. se koná ve studovně Knihovny Antonína Švehly vernisáž výtvarné soutěže dětí 1. a 2. stupně základních škol

Spolupráce KAŠ a knihovny ČZU

Třetí největší světová zemědělská knihovna bude spolupracovat s knihovnou České zemědělské univerzity

ÚZEI připravuje další akce k 90. výročí založení Knihovny A. Švehly

Také měsíc říjen je v ÚZEI věnován připomenutí 90. výročí založení Knihovny Antonína Švehly

Oslava devadesátin v plném proudu

90. výročí založení Knihovny Antonína Švehly se věnovala také Česká televize

ÚZEI otevřel novou badatelnu

Dalším dárkem k 90. narozeninám Knihovny Antonína Švehly bylo slavnostní otevření nové badatelny v depozitáři v malebné obci Kojetice

Ředitel ÚZEI uvádí první číslo letošního ročníku časopisu Zemědělská škola

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., uvedl 1. číslo letošního ročníku časopisu Zemědělská škola – Pôdohospodárska škola

O KAŠ v týdeníku Zemědělec

Zemědělská knihovna slaví výročí

O KAŠ v Novinách Prahy 2

Knihovna Antonína Švehly je vaším sousedem už 90. let

Prezentace ze seminářů ToL

Ad 18. a 28. 4. 2016

Výtvarná soutěž pro základní školy

„Venkov, můj kamarád“

Otevření badatelny v depozitáři Knihovny Antonína Švehly v Kojeticích

Slavnostní otevření a den otevřených dveří

Pozvánka na výstavu Jihočeská krajina v obrazech

Výstava obrazů Petra Ettlera – vernisáž 7. 9. 2016

Ročenka ÚZEI 2015

ÚZEI vydalo svoji sedmnáctou Ročenku.

ÚZEI se účastní mezinárodní výstavy Země živitelka

43. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka 25.-30. 8. 2016.

ÚZEI se vyjadřuje k možným dopadům eliminace importu mléka a mléčných výrobků

ÚZEI zpracovával pro Ministerstvo zemědělství analýzu k problematice zvýšených dovozů mlékárenských výrobků do ČR.

MF DNES diskutuje výdaje seniorů za potraviny - o názor byl požádán také ÚZEI

Redaktor MF DNES Jan Brož se ve svém článku ze dne 14. 7. 2016 „Šetřivý senior je mýtus, za jídlo utratí nejvíce“ zabývá nákupními zvyklostmi potravin u českých seniorů.

Chvála české kuchyně

ÚZEI ve spolupráci s Českou potravinářskou společností z. s., Praha pořádá přednášku o českém tradičním jídle, stolování a osobnostech české kuchyně.

ÚZEI se setkává se zemědělskou praxí

Ve dnech 7., 8. a 9. 6. 2016 navštívil ředitel ÚZEI Štěpán Kala s koordinační, projektovou a programovou pracovnicí ústavu Klárou Novotnou akce a přednášky, na kterých byla prezentována také data ÚZEI a diskutována témata, kterými se ústav rovněž zabývá.

Setkání rezortních a oborových knihovníků

Na 22. června 2016 připravuje Knihovna Antonína Švehly společně s Ministerstvem zemědělství setkání knihovníků

Káva versus kávoviny

Na 22. června 2016 připravuje odbor Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly netradiční přednášku o historii, pěstování a zpracování kávy

Návštěva delegace z Číny

Dne 30. května 2016 navštívili ÚZEI zástupci Městského úřadu ze Šanghaje

Seminář „Problematika autorského práva“

Dne 24. května 2016 ÚZEI ve spolupráci s MZe uspořádal vzdělávací seminář z oblasti autorského práva.

Návštěva delegace z Turecka

Dne 12. května 2016 navštívila ÚZEI delegace z Turecké provincie Hatay.

ÚZEI organizátorem seminářů ToL (2)

28. dubna 2016

ÚZEI organizátorem seminářů ToL (1)

18. dubna 2016

Nový ředitel

Dne 19. dubna 2016 uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka do funkce nového ředitele ÚZEI – Štěpána Kalu.

Pracovní skupiny

Zasedání pracovních skupin LFA a Ekonomika (14. 4. 2016)

Podpis Dohody o spolupráci

Spolupráce NPPC a ÚZEI
© 2013 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě