Požadovaný text nenalezen. Školeni a kurzy - ÚZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Moderní zemědělství – transfer nových poznatků z vědy a výzkumu do výuky středních odborných škol

úzeiSeminář je určen ředitelům a odborným pedagogům středních škol se zemědělským zaměřením. Cílem semináře je formou exkurzí a odborných přednášek zprostředkovat transfer znalostí z vědy a výzkumu do výuky středních škol se zemědělským zaměřením.

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

uzeiCílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a hospodářské úpravy lesů. V průběhu kurzů budou účastníci rovněž seznámeni s finančními podporami v lesním hospodářství.

Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic

Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic

Ministerstvo zemědělství si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akce určené pro chovatele dojnic a prasnic, kterým byla na konci roku 2016 schválena žádost o mimořádnou podporu na přizpůsobení a v žádosti se zavázali splnit podmínku absolvovat do 30. 4. 2017 školení organizované Ministerstvem zemědělství o finančních nástrojích a řízení rizik. Absolvent školení obdrží potvrzení o splnění závazku dle Nařízení vlády č. 365/2016. Žadatel o mimořádnou podporu doručí SZIF do 30. 6. 2017 potvrzení – informaci o splnění závazku.
Kapacita školení je plánována na účast pouze jednoho zástupce žadatele.
Účast na školení je bezplatná.

© 2013 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě