Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Integrovaná ochrana rostlin není jen používání chemických přípravků

Znak_UZEI

Prioritní vzdělávací akce pro poradce zapsané v Registru poradců akreditovaných MZe v oblasti Rostlinolékařství a pracovníky ÚKZUZ.
Cílem vzdělávací akce je poskytnutí aktuálních informací o změnách a novinkách principů integrované ochrany rostlin z pohledu uplatnění nechemických ochranných opatření.
Za předpokladu příznivého počasí a zájmu bude umožněna prohlídka provozních ploch ošetřených biopřípravky.

Označení původu, zeměpisná označení - seminář z cyklu Akademie duševního vlastnictví

Znak MZeCílem semináře je seznámit účastníky s pojmy označení původu a zeměpisná označení v rámci duševního vlastnictví. Dále s evropskou právní regulací, vztahem k ochranným známkám, právní úpravou v ČR, vztahem národní a evropské ochrany a s řízením o žádosti.

Moderní zemědělství – transfer nových poznatků z vědy a výzkumu do výuky středních odborných škol

úzeiSeminář je určen ředitelům a odborným pedagogům středních škol se zemědělským zaměřením. Cílem semináře je formou exkurzí a odborných přednášek zprostředkovat transfer znalostí z vědy a výzkumu do výuky středních škol se zemědělským zaměřením.

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

uzeiCílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a hospodářské úpravy lesů. V průběhu kurzů budou účastníci rovněž seznámeni s finančními podporami v lesním hospodářství.
© 2013 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě