Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Práva na označení–ochranná známka

Práva na označení

Seminář je určen pracovníkům Ministerstva zemědělství a ostatních rezortních organizací.

Účastníci se seznámí s národní ochrannou známkou, ochrannou  známku Evropské unie, s právy vlastníka ochranné známky a s jejich porušením a vymáháním.

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020: priority a opatření pro lesní hospodářství a další možnosti financování lesního hospodářství z národních zdrojů

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020: priority a opatření pro lesní hospodářství a další možnosti financování lesního hospodářství z národních zdrojůVzhledem k tomu, že se jedná o nové programové období, seminář seznámí potenciální žadatele s novými prioritami a pravidly s obsahem nového Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství. Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 upravuje podmínky čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU. Seminář je určen pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.
© 2013 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě