Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

EXCEL - STŘEDNĚ POKROČILÍ, ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY ÚZEI

logo_Excel

Cíl školení:  Rychlé zopakování Excelu úplně od začátku, důraz na všechny základní operace až po záložku Vývojář (rozšířený přehled grafů a funkcí).

Místo konání: Dům zemědělské osvěty – počítačová učebna, Slezská 7, 120 00 Praha 2.
Přihlášení je možné nejpozději 1 den před termínem školení.

 

Prioritní vzdělávací akce pro poradce a školitele: „NS – PRV 2018"

agroporadenstvi"Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice."
Cílem semináře je poskytnutí aktuálních informací o změnách a novinkách ve znění nitrátové směrnice pro Českou republiku jako jednoho z požadavků cross compliance; seznámení s nařízením vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem – č. 262/2012 Sb., v platném znění, včetně připravované novely platné od 1. 3. 2018. Dále bude připravena informace o aktualizaci podmínek vyplývajících z implementace kontroly podmíněnosti a podmínek pro přímé platby. Poskytnuty budou informace o implementaci a nastavení aktuálních podmínek PRV na období 2014 – 2020, zejména s ohledem na problematiku dusičnanů, nitrátové směrnice, agroenvironmentálně-klimatických opatření a poskytování plateb v horských oblastech a oblastech s jinými přírodními nebo zvláštními omezeními (ANC).

Podpora lesního hospodářství z PRV 2014-2020; národní dotace do lesního hospodářství

Znak_PRVCílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých opatření. V průběhu seminářů budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství.
Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.
© 2017 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě