Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Aktuální trendy a otázky práva duševního vlastnictví v USA

Logo_MZe_400Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními trendy a otázkami práva duševního vlastnictví v USA, zejména s vývojem registrací práv duševního vlastnictví, s institucionálním a soudním zajištěním, se zneužíváním či agresivním vymáháním práv duševního vlastnictví. Dále bude účastníkům přednesen přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu USA a vybraných regionálních federálních soudů USA ve věcech duševního vlastnictví.

18. seminář pro lesní pedagogy

Logo LP

Seminář je určen lesním pedagogům, tzn. absolventům kurzu lesní pedagogiky.


Pracovně-vzdělávací seminář je zaměřen na prohlubování schopností lesních pedagogů transformovat témata týkající se lesního ekosystému a lesnického hospodaření a myslivosti do modelů založených na prožitkové pedagogice a přijatelných pro pochopení školní mládeží i dalšími návštěvníky lesa.

Prodloužení akreditace – oblast zemědělství – zkušební test a pohovor před akreditační komisí

Znak agroporadenstvíAkce je určena pro poradce vedené v Registru poradců akreditovaných MZe, kterým končí platnost certifikátu.

Integrovaná ochrana rostlin není jen používání chemických přípravků

Znak_UZEI

Prioritní vzdělávací akce pro poradce zapsané v Registru poradců akreditovaných MZe v oblasti Rostlinolékařství a pracovníky ÚKZUZ.
Cílem vzdělávací akce je poskytnutí aktuálních informací o změnách a novinkách principů integrované ochrany rostlin z pohledu uplatnění nechemických ochranných opatření.
Za předpokladu příznivého počasí a zájmu bude umožněna prohlídka provozních ploch ošetřených biopřípravky.

Moderní zemědělství – transfer nových poznatků z vědy a výzkumu do výuky středních odborných škol

úzeiSeminář je určen ředitelům a odborným pedagogům středních škol se zemědělským zaměřením. Cílem semináře je formou exkurzí a odborných přednášek zprostředkovat transfer znalostí z vědy a výzkumu do výuky středních škol se zemědělským zaměřením.

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

uzeiCílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a hospodářské úpravy lesů. V průběhu kurzů budou účastníci rovněž seznámeni s finančními podporami v lesním hospodářství.
© 2013 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě