Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic

Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic

Ministerstvo zemědělství si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akce určené pro chovatele dojnic a prasnic, kterým byla na konci roku 2016 schválena žádost o mimořádnou podporu na přizpůsobení a v žádosti se zavázali splnit podmínku absolvovat do 30. 4. 2017 školení organizované Ministerstvem zemědělství o finančních nástrojích a řízení rizik. Absolvent školení obdrží potvrzení o splnění závazku dle Nařízení vlády č. 365/2016. Žadatel o mimořádnou podporu doručí SZIF do 30. 6. 2017 potvrzení – informaci o splnění závazku.
Kapacita školení je plánována na účast pouze jednoho zástupce žadatele.
Účast na školení je bezplatná.

© 2013 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě