Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Vzdělávací akce pro poradce a školitele v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce“

Agro Poradenství Vzdělávání
Cílem akce je poskytnutí aktuálních informací o změnách a novinkách ve znění nitrátové směrnice pro Českou republiku jako jednoho z požadavků cross compliance; seznámení s nařízením vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem – č. 262/2012 Sb., a jeho novelizací dle NV č. 235/2016 Sb. a č. 351/2016 Sb. Dále bude připravena informace o aktualizaci podmínek vyplývající z implementace kontroly podmíněnosti. Poskytnuty budou aktuální informace o implementaci a nastavení aktuálních podmínek PRV na období 2014 – 2020 zejména s ohledem na problematiku dusičnanů, nitrátové směrnice a agroenvironmentálně klimatických opatření.

 

Interní školení EIZ (elektronické informační zdroje) pro potřeby zaměstnanců ÚZEI

Lektorka PhDr. Hana Landová, Ph.D., SIC ČZU
Délka trvání 2 hodiny

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020: priority a opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství

prv

Cílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých opatření. V průběhu seminářů budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství.

Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic

Školení o finančních nástrojích a řízení rizik pro chovatele dojnic a prasnic

Ministerstvo zemědělství si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akce určené pro chovatele dojnic a prasnic, kterým byla na konci roku 2016 schválena žádost o mimořádnou podporu na přizpůsobení a v žádosti se zavázali splnit podmínku absolvovat do 30. 4. 2017 školení organizované Ministerstvem zemědělství o finančních nástrojích a řízení rizik. Absolvent školení obdrží potvrzení o splnění závazku dle Nařízení vlády č. 365/2016. Žadatel o mimořádnou podporu doručí SZIF do 30. 6. 2017 potvrzení – informaci o splnění závazku.
Kapacita školení je plánována na účast pouze jednoho zástupce žadatele.
Účast na školení je bezplatná.

© 2013 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě