Úvodní strana / Školeni a kurzy

Školeni a kurzy

Posilování pedagogických kompetencí lektorů

Znak MZeCílem kurzu je proškolení garantů pro žadatele o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce (PRV).

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020: priority a opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství

PRV

Cílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých opatření. V průběhu seminářů budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství.

Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

uzeiCílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a hospodářské úpravy lesů. V průběhu kurzů budou účastníci rovněž seznámeni s finančními podporami v lesním hospodářství.
© 2013 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě